Skartace - obecné informace


Archivace. Činnost, kterou musí vykonávat všechny firmy. Všechny dokumenty, jak papírové, tak elektronické se musí neustále archivovat. Každá společnost musí mít speciální místnost jenom na archivované dokumenty, a že to nebývá malá místnost. Denně podléhá archivaci nespočet dokumentů. Existuje možnost, jak šetřit čas a prostor ve firmě? Jednou z možností je přenechání vaši archivace někomu jinému. Společností, která se zabývá archivací, skartací a dalšími službami, je například společnost REISSWOLF, která zajišťuje kompletní služby pro ukládání dokumentů. Poskytuje optimální dlouhodobé uložení, přepravu, roztřídění a sledování zákonných skartačních lhůt písemností. Vaše dokumenty budou v bezpečí a bude o ně postaráno odborně vyškoleným personálem.
Další možností, jak ušetřit čas, prostor a náklady na provoz archivu, je digitalizace dokumentů. Digitalizace znamená převod papírových dokumentů do digitální podoby. Obvykle pomocí skenerů, ale je možné převést dokumenty i na zvukovou stopu. Dokumenty si můžete převést do požadovaného formátu. Díky digitalizace se sníží vaše výdaje na personál, ušetříte čas a uvolní se prostory, které jste využívali na archivaci papírových dokumentů a můžete je začít aktivně využívat.
Další výhodou digitalizace je zrychlení práce, možnost rychlého sdílení dokumentů v rámci vaší firmy, data si můžete jednoduše zálohovat a tak ochránit data před ztrátou. Důležité je, že se nejedná o dokumenty, ale data, která jsou připravena k případné editaci.
K dlouhodobému uložení těchto dat slouží digitální archiv. Výhodou digitální archivu je, že se papírový dokument po digitalizace v mnoha případech může zničit a tím tak ušetříte místo, práci, energii a další náklady na archivaci dokumentů. Kromě ušetření cenného místa přináší také digitální archiv komfort při vyhledávání a výrazná je také mnohem vyšší rychlost při vyhledávání v archivu, nežli v klasickém archivu.
Chcete-li zefektivnit vaši práci, ušetřit prostory a čas, kontaktujte společnost REISSWOLF ještě dnes.

Skartace je úplná likvidace dat. Využíváme jí, když máme už nepotřebná, nepoužitelná a zbytečná data. Tyto data ale nechceme jen tak vyhodit, ale chceme si být jistí, že je nikdo nenajde a data nezneužije. Ke zneužití dat došlo už mnohokrát, a ne vždy z toho byly jen malé problémy. Jde samozřejmě o to, jak moc jsou tyto data citlivá. Skartace je služba určená přesně pro tyto případy. Někdy to můžou být jen nějaké podklady pro něco, co není důležité a někdy to může být třeba nějaká databáze, ve které můžou být velice citlivé informace, které rozhodně nemá vidět nikdo, koho se to netýká. Například kdyby nějaká velká instituce, jako je třeba banka neskartovala disky s databázemi svých zákazníků, ale jen je prostě vyhodila někam do kontejneru, tak kdyby to někdo našel, mohl by to zneužít a následky by mohly být katastrofální.

 

Více na téma skartace.

Copyright (c) 2013  REISSWOLF, Developed by 5Q.